Pierdut/furat/distrus

Pana la 06.02.2012, cand un instrument de plata (bilet la ordin, cec sau cambie) era pierdut, sustras sau distrus, posesorul sau  informa banca emitenta iar aceasta era obligata sa declare incidentul la Centrala Incidentelor de Plati (CIP) in aceeasi zi. Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului BNR nr. 1/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati a fost abrogat Regulamentul BNR nr. 1/2001 cu acelasi titlu.

Noul regulament nu mai contine nici o referire la modalitatea de declarare si inregistrare a instrumentelor de plata pierdute/sustrase/distruse drept pentru care in aceste situatii devin aplicabile prevederile art. 89 -93 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin impreuna cu  punctele 436-453 din Norma cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin.

Pasi pe care posesorul poate sa ii urmeze: 1. sa informeze trasul (banca obligata sa faca plata) despre incidentul intervenit. 2. sa solicite instantei de judecata anularea BO/cecul/cambia prin emiterea unei ordonante (procedura de amortizare).

Instanta competenta: este Judecatoria in jurisdictia careia este platibil instrumentul a carui anulare se cere (locul si adresa unde se efectueaza plata). “In lipsa unei aratari speciale, locul arãtat lângã numele trasului este socotit loc de platã si, în acelasi timp, loc al domiciliului trasului. Cambia care nu indicã locul unde a fost emisã, se considerã semnatã în locul arãtat lângã numele trãgãtorului.” – art. 2 din Legea nr. 58/1934. 

Cererea de emitere a ordonantei: trebuie sa cuprinda toate elementele necesare identificarii instrumentului de plata a carui anulare se cere si conditiile esentiale. Posesorul instrumentului de plata poate notifica trasului si bancii unde acesta are contul deschis despre introducerea cererii in anulare si despre data stabilita pentru judecarea cauzei.

Ordonanta de anulare: Dupa examinarea cererii si a dovezilor administrate presedintele judecatoriei, in cel mai scurt timp, prin ordonanta va declara nul titlul, indiferent in minile cui s-ar putea gasi si va autoriza efectuarea platii: (i) dupa trecerea a 30 de zile de la publicarea Ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei in cazul in care cambia are scadenta depasita sau este la vedere sau (ii) in termen de 30 de zile de la data scadentei daca aceasta este ulterioara publicarii ei in MO, numai daca, intre timp, detinatorul nu a facut opozitie. Ordonanta va cuprinde toate datele definitorii de identificare a instrumentului de plata anulat. Publicarea in MO se face pe cheltuiala celui care a formulat cererea.

Ordonanta trebuie notificata trasului care dupa primirea acesteia nu mai poate efectua o plata valabila. Daca acesta a facut plata inainte de notificarea ordonantei, chiar daca a fost instiintat de efectuarea notificarii, libereaza pe debitor de obligatiile asumate.

Opozitia. Detinatorul cambiei are la dispozitie 30 de zile de la publicarea in MO pentru a face opozitie. Aceasta se depune si se judeca la Judecatoria care a solutionat cererea de emitere a ordonantei, respectiv judecatoria locului de plata. Copii ale opozitiei pot fi notificate atat celui care a cerut emiterea ordonantei cat si trasului odata cu citarea lor.

Efectele ordonantei. Dupa trecerea a 30 de zile de la publicarea in MO fara opozitie sau dupa respingerea definitiva a opozitiei instrumentul anulat (i) nu mai produce efecte si (ii) crearea unui nou titlu care il inlocuieste de cel anulat.

Plata titlului anulat si inlocuit. Persoana care a obtinut anularea si inlocuirea titlului va prezenta trasului: (i) ordonanta de anulare si un certificat de grefa care sa ateste ca nu s-a introdus opozitie in termen sau (ii) hotararea definitiva de respingere a opozitiei.

Posesorul cambiei care prin neintroducerea opozitiei a permis sa se deruleze si sa se finalizeze procedura de amortizare a titlului sau a carui opozitie a fost respinsa de judecatorie nu mai poate sa exercite drepturile izvorand din cambie decat pe calea dreptului comun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>