Servicii juridice gratuite

In cazul in care nu gasesc un avocat dispus sa le preia cazul “pro bono”, persoanele cu venituri reduse sau fara venituri pot beneficia de servicii avocatiale gratuite, in anumite conditii, prevazute de legea de organizare a avocaturii (Lg. 51/1995, articolele 68-68 indice 4) si de OG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila.

Poate solicita acest ajutor public judiciar orice persoana fizica care nu are banii necesari sustinerii unui proces in instanta sau chiar pentru plata unei consultatii juridice, daca o asemenea cheltuiala ar pune in pericol intretinerea sa sau a familiei sale. Acordarea acestui ajutor consta in:

1. plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit de barou sau ales de parte, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justitie sau pentru prevenirea unui litigiu (asistenta prin avocat);

2. plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;

3. plata onorariului executorului judecatoresc;

4. scutiri, reduceri, esalonari sau amânari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silita.

Acum voi avea in vedere ajutorul sub forma asistentei acordate de avocat: judiciara si extrajudiciara.

Asistenta judiciara prin avocat poate fi solicitata instantei de judecata competenta sa judece cazul pentru care este solicitat ajutorul. Cererea trebuie sustinuta de dovezi ale veniturilor iar in caz de acceptare ea va fi trimisa, impreuna cu incheierea de incuviintare, decanului baroului din raza acelei instante. Solicitantul poate beneficia de ajutorul unui avocat numit de barou sau poate numi el un avocat, cu incuviintarea acestuia.

Asistenta extrajudiciara (acordarea de consultatii, formularea de cereri, petitii, orice alte demersuri legale) a avocatului va fi solicitata direct Serviciului de asistenta judiciara existent la nivelul fiecarui barou. De asemenea cererea trebuie sustinuta de dovezi si declaratii pe propria raspundere iar solicitantul poate numi un avocat care va fi aprobat de catre decan “dupa posibilitati”.

Avocatul care acorda asistenta judiciara in conditiile de mai sus nu are dreptul sa primeasca de la client nici un fel de remuneratie sau recompensa, nici chiar pentru acoperirea cheltuielilor.

Asadar, daca cineva are nevoie cu adevarat de un avocat si nu-si poate permite sa-si angajeze unul, statul ii poate plati unul.

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>