Baroul Bucuresti – 179 de ani

Baroul Bucuresti a publicat textul actului sau de nastere, intocmit la 30 septembrie 1831. Este o bucatica de istorie pe care toti avocatii ar trebui sa o cunoasca. Avocatii urmau sa aiba ca sarcina intocmirea “jalbelor” si lamurirea pricinilor pentru cei fara stiinta de carte de catre cei cu “mai multa stiinta de pravila”. Apoi, pentru ca partile care se judeca sa nu fie inselate in alegerea unui avocat cu sau fara stiinta de carte, au fost alese 22 de persoane stiute a se ocupa cu avocatura si ca sunt cunoscatori de “pravile” pentru ca toata lumea sa aiba posibilitatea de a fi in cunostinta de cauza cand isi alege pe cel care sa ajute la lamurirea pricinilor. Justitiabilul era liber sa-si aleaga un avocat dintre cei numiti, de a alege un vechil de incredere sau chiar de a nu angaja pe nimeni.
Stiinta de obste
Fiindca pentru a-si descoperi prigonitoarele parti la judecata pricinilor dintre ele cu mai buna deslusire si a-si intocmi jalbile lor, apelatiile, dupa duhul imprejurarilor acelor pricini, face trebuinta de oameni cu mai multa stiinta de pravila- spre inlesnirea acestei lucrari, adica precum sunt avocatii; si pentru ca sa nu se insele prigonitoarele parti a-si orandui avocati la pricinile lor pe veri cine cu stiinta si fara stiinta , de aceea dintre cei ce s-au aflat pana intr-o asemenea lucrare s-au ales de stapanire cei mai jos insemnati, carora spre a fi cunoscuti de avocati li s-au dat si carti la maini, iscalite de insusi marele Logofat al Dreptatii si pecetluite cu pecetea marii Logofetii, care s-au trecut si in condica cantalarii logofetii, atat numele cat si cartile lor si care se faca cum cunoscuti tuturor de obste, ca veri cine va avea trebuinta de avocat sa-si aleaga dintre acesti oranduiti pe cine va vrea; insa li se da in cunostinta si aceasta, cu toate ca se afla avocati oranduiti de catre stapanire, dar prigonitoarele parti nu sunt oprite de a nu se judeca insele pentru pricinile lor de judecata, de vor voi, sau de a-si orandui vechilii in care pot sa se increada, ci slobozi sunt la aceasta, ori sa-si oranduiasca avocati sau nu, pentru ca vechilii pricinii de prigonire, iar avocatul arata la judecata dreptatile acelui stapan de pricina ce are dupa pravila.
Avocatii ce s-au oranduit la Divanurile din Bucuresti:
1.Caminariul Costache Minubondi
2.Cluceru Zaarie Iancu Greceanu
3.III Log.Iordache Ciupagea
4.Vataful Iancu Agnanastopol
5.Antonie Barontchi
6.Aleco Schina
7.Efstatie Schina
8.Dimitrie Horisiadis
9.Costache Stefanopol
10.Stefan Popovici
11.Pascal Savopoi
12.Petrache Zotovici
13.Teodor Scurtu
14.Ianule Dimitriu
15. Ghita Grecenu
16.Mihail Paleologu
17.Androne Ion
18.Vasilache Esipolit
19.Ghita Donea
20.Sotir Floropol
21.Vataful Ianache
22.Iancu Fotindos

Iar pentru ceilalti pe la celelalte judete la Divanurile ot Craiova mai in urma se vor face

cunoscuti prin Gazeta.

1831 Septembrie 30

Marele Logofat al Dreptatii,

Iordache Golescu

O foarte frumoasa bucatica din istoria noastra, a avocatilor.

Tagged as: , ,

Categorised in: Avocatura, General

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>